close-ad

Par likumu un valsti

Tag Actions

Latvijas Vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālais laikraksts, kurš pirmo reizi izdots 1993. gadā. Tajā tiek publicēti tiesību akti, oficiālie paziņojumi, Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informācija, kā arī informācija par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu. No 2013. gada laikraksts pieejams tikai elektroniskā versijā.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Первая страница из 1
DELFI использует cookie-файлы. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы даете DELFI разрешение на сбор и хранение cookie-файлов на вашем устройстве.