Фото: Saeimas administrācija
Суть поправок — защитить традиционную семью (согласно 110-й статье Сатверсме) и запретить пропаганду и популяризацию сексуальных отношений в учебных заведениях.

Партийное заявление публикуется в оригинале

Tradicionālā ģimene ir viena no būtiskākajām sabiedrības pamatvērtībām un ir sabiedrības pastāvēšanas stūrakmens, — uzskata Irina Cvetkova,- tai jābūt balstītai uz stabiliem laulības pamatiem, ar ko ir iespējams nodrošināt laulāto un viņu bērnu stabilitātes un drošības sajūtu. Tas ir ļoti nozīmīgs pamats ne tikai sabiedrības emocionālajai veselībai, bet arī veicina demogrāfiskā stāvokļa problēmas risināšanu mūsu valstī.

Šī gada vasarā Latvija ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību. Bērnu seksuālai izglītībai ir jābalstās uz tradicionālas ģimenes vērtību popularizēšanu, aizliedzot propagandēt un reklamēt seksuālas attiecības kā pērkamu un pārdodamu patēriņa preci. Nav pieļaujama mērķtiecīga bērnu un pusaudžu seksualizācija izglītības sistēmā, kas tiek slēpta aiz dzimumu līdztiesības, cilvēktiesību, homofobijas, drošumspējas, veselības mācības vai kādā citā aizsegā.

- Iniciatīvu jau ir atbalstījusi daļa no bijušās Reformu partijas deputātiem. Cerams, ka pārējiem deputātiem neradīsies domstarpības un jau šo ceturtdien 18.septembrī likumprojekts tiks nodots izskatīšanai Saeimas komisijās, — uzsvēra I.Cvetkova.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!